dinsdag, 12. augustus 2008 - 11:50

VNG: 'Gemeenten pakken windenergie serieus op'

Houten

De bewering dat gemeenten het belangrijkste knelpunt vormen voor windenergieprojecten is onterecht vindt de Vereninging Nederlandse Gemeenten (VNG). In bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten lopen projecten voor de realisatie van windenergie. Voorbeelden hiervan zijn de gemeenten Houten, Woerden en Lelystad, die zich actief inzetten voor de realisatie van windenergie.

Volgens de VNG klopt het dat niet alle initiatieven de eindstreep halen en gerealiseerd worden. Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen. Ten eerste is het is de taak van gemeenteraden en wethouders om bij besluiten over windenergieprojecten een integrale afweging tussen diverse belangen te maken. Zo kan het gebeuren dat ervoor wordt gekozen een project niet door te laten gaan, doordat er te veel hinder zal zijn door geluidsoverlast of horizonvervuiling. Andere redenen om op een bepaalde locatie geen windmolens te plaatsen kunnen bijvoorbeeld voorziene veiligheidrisico's of het ruimtebeslag zijn.
Provincie:
Tag(s):