donderdag, 30. oktober 2008 - 9:27

VNO-NCW en FNV nog tegen veiling emissierechten

Den Haag

Samen met VNO-NCW vindt ook de vakcentrale FNV dat de Europese Unie zeker tot eind 2009 moet wachten met een besluit over de manier waarop rechten voor de uitstoot van CO2 onder bedrijven verdeeld worden.

Het is prima om bedrijven via een veiling te laten betalen voor dit soort emissierechten, maar dat kan alleen als “dat op wereldwijde schaal gebeurd�, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius en VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes in een brief aan premier Balkenende.

Eind 2009 wordt in Kopenhagen door de VN een klimaatconferentie gehouden, waarop mogelijk wereldwijde afspraken gemaakt kunnen worden. Volgens Jongerius en Wientjes is het niet verstandig daaraan voorafgaand “binnen Europa definitieve keuzes te maken�. Want als in Kopenhagen geen overeenstemming wordt bereikt over een wereldwijde aanpak, ontstaan voor de Europese industrie “onevenredige concurrentienadelen�.

FNV en VNO-NCW verzetten zich hiermee tegen plannen van de Europese Commissie en grote delen van het Europees Parlement om de emissierechten te gaan veilen. De organisaties zeggen in hun brief aan de premier ook dat de opbrengsten van emissierechten altijd moeten worden teruggesluisd naar bedrijven en werknemers in de betrokken sectoren. Bij een systeem van emissiehandel passen volgens VNO-NCW en FNV ook geen “eenzijdige nationale belastingen�, zoals bijvoorbeeld een vliegtaks.
Provincie:
Tag(s):