woensdag, 8. oktober 2008 - 16:12

Vogelaar lanceert ‘Leefbaarometer’

Den Haag

'De Leefbaarometer wordt hét instrument waarmee de leefbaarheid van Nederlandse wijken en buurten op allerlei niveaus in kaart gebracht gaat worden'. Dat zei minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie woensdag 8 oktober in Den Haag tijdens de NICIS-stedentop, waar zij de Leefbarometer lanceerde.

'Op die manier kunnen ontwikkelingen goed worden gevolgd en verbeteringen, maar ook verslechteringen van de leefbaarheid worden opgemerkt. Daardoor kan gericht en op tijd worden ingegrepen', aldus Vogelaar.

Volgens minister Vogelaar levert de Leefbaarometer informatie voor de 40 krachtwijken, maar ook voor alle andere wijken in Nederland. Zodoende kunnen ook de wijken naast de 40 aandachtswijken worden gevolgd, zodat een eventueel waterbedeffect, het verplaatsen van probleemgebieden, in een vroeg stadium aan het licht komt en voorkomen kan worden.

Op dit moment is informatie beschikbaar over de jaren 1998, 2002, 2006. In het tweede kwartaal van volgend jaar volgt informatie over 2008. Daarna wordt de Leefbaarometer tweejaarlijks geactualiseerd.

De Leefbaarometer laat de informatie zien via kaarten, zodat eenvoudig en in één oogopslag informatie wordt gegeven. Er wordt gewerkt met één algemene leefbaarheidsscore. Per gebied kan deze score worden “uitgeklapt�, zodat de achtergronden van een bepaalde situatie of leefbaarheidsontwikkelingen achterhaald kunnen worden.

Zo kan bijvoorbeeld voor een gebied waar de leefbaarheid verbetert, worden vastgesteld dat dit voornamelijk te maken heeft met een toegenomen veiligheidssituatie of sociale samenhang.Tegelijkertijd kan in deze buurt sprake zijn van een verslechtering van het voorzieningenniveau. Andere dimensies waarover informatie wordt getoond zijn bevolkingssamenstelling, publieke ruimte en woningvoorraad.

Met de introductie van de Leefbaarometer komt minister Vogelaar tegemoet aan de wensen van zowel de burgers als de gemeenten. Zo hebben de burgers in het kader van het Burgerplatform geadviseerd om een landelijk dekkend instrument te ontwikkelen en hebben ook de gemeenten in het kader van het Grotestedenbeleid de behoefte hieraan uitgesproken.
Provincie:
Tag(s):