donderdag, 21. februari 2008 - 11:39

Vogelaar stimuleert energiebesparing van woningen

Groningen

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars bij een innovatieve aanpak van energiebesparing in woningen.

Het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de ‘Unieke Kansen Regeling ‘Naar energieneutraal wonen’. De regeling geeft subsidie voor de extra investeringskosten die gemoeid zijn met het toepassen van vernieuwende energiebesparende plannen.

Innovatief energie besparen kan door technieken, maatregelen en processen op een nieuwe manier met elkaar te combineren. Daarvoor is een goede afstemming nodig met alle betrokkenen in de bouw, zoals lokale overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwers en andere betrokken partijen. Voor de extra investeringen die daar bij komen kijken, kunnen de partijen subsidie aanvragen.
Provincie:
Tag(s):