maandag, 28. januari 2008 - 17:32

Vogelaar trekt 8 miljoen extra uit voor particuliere woningbouw

Den Haag

Bij veel projecten in het land heeft particulier opdrachtgeverschap ertoe geleid dat bewoners ook verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van hun woonomgeving. Daarmee is het collectief particulier opdrachtgeverschap ook een belangrijke bouwsteen voor de wijkaanpak. Dit heeft het ministerie van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) maandag bekendgemaakt.

Particulier opdrachtgeverschap - met name in collectief verband - is een effectieve manier om betaalbare woningen, betere sociale samenhang van straat, buurt of wijk, stedelijke vernieuwing en woningbouw voor specifieke doelgroepen te realiseren.

Daarom richt het ministerie van VROM een kenniscampagne op bestuurders, gemeentemedewerkers en politici, zodat zij meer routine krijgen in het adviseren over particuliere woningbouw. De campagne bestaat uit een website (www.iceb.nl), een aantal themabijeenkomsten voor provincies en gemeenten en ondersteuning van lokale initiatieven met cursussen, excursies en prijsvragen.

Het ministerie van VROM heeft de afgelopen jaren een aantal acties in gang gezet om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van eigenbouw te bevorderen. Voor de woningproductie in eigen bouw in de periode 2005-2010 is het budget hiervoor van VROM 42,5 miljoen euro. De 8 miljoen voor collectief particulier opdrachtgeverschap komt in het Provinciefonds.

Minister Vogelaar heeft vandaag het startschot gegeven voor de landelijke kenniscampagne (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw. Ze deed dat in de Eindhovense Bloemenbuurt-Zuid, een buurt met verouderde woningwetwoningen van corporatie Domein. De buurt wordt herbouwd volgens een plan waar de bewoners veel zeggenschap over hebben gehad. Het wordt een gemengde wijk waar de bewoners in kunnen terugkeren, met 60% sociale huurwoningen en 40% koopwoningen. Vogelaar bekeek een maquettewerkplaats waar bewoners middels een maquette laten zien hoe hun woning er uit moet komen te zien.
Provincie:
Tag(s):