vrijdag, 15. februari 2008 - 10:47

Vogelopvangcentra langs de kust tekenen samenwerkingsverband

Texel

Vijf vogelasielen langs de kust hebben vrijdag 15 februari een afspraak gemaakt en een samenwerkingsverband getekend. Vereniging in de ‘Stichting Olievogelopvang Nederland’, oftewel SON. Deze gaat zich bezighouden met de olieslachtoffers. De centra zijn allen gespecialiseerd in het werken met vogelslachtoffers.

Het doel is om voorlichting te geven, fondsen te werven en bij rampen de coördinatie te voeren. Het bestuur bestaat uit zeven leden die afkomstig zij van de vogelopvangcentra. De asielen die gaan samenwerken zijn.Vogel- en Zoogdierenopvang De Mikke, Middelburg, Vogelklas Karel Schot, uit Rotterdam, het Vogelhospitaal in Haarlem, Ecomare, Texel en de Fûgelpits in Moddergat.
Provincie:
Tag(s):