zaterdag, 10. mei 2008 - 9:58

Volkstuinders protesteren tegen ontruiming

Asten

Het volkstuinencomplex van VolkstuinVerenigingAsten (EVVA) aan de Koestraat in Asten zal naar verwachting binnen enkele jaren plaats moeten maken voor woningbouw. De EVVA is van mening dat de ruim 120 tuintjes van 100 tot 250 m2 voorzien in een mooie hobby en vrijetijds besteding voor vele inwoners. Om ontruiming te voorkomen gaat de EVVA actie voeren.

Het huidige complex heeft ook een educatieve functie. Daarnaast vervult de voorziening ook een belangrijke bijdrage in het geestelijk en lichamelijk welbevinden van een groot aantal inwoners.

• de schooltuin voor een 15-tal jonge schoolgaande kinderen;
• het kweken van bloemen en fruit voor consumptief gebruik;
• cursussen en informatie-bijeenkomsten over het kweken van groentes alsmede ziekte-bestrijding;
• bewustwording van de lokale gemeenschap voor de flora en fauna

Ter voorkoming van eventuele ontruiming van de volkstuinen gaat de EVVA:

Van 19 t/m 25 mei een handtekeningen actie houden.

Deelnemen met een stand aan de “Fleur en Kleur Fair Groei&Bloei� afdeling Asten-Someren op zondag 25 mei 2008 op het schoolterrein van het Varendonck-college, Beatrixlaan 25 Asten;

Een openstellingsdag van het volkstuinencomplex voor de inwoners van Asten houden op zaterdag 24 mei a.s.;

Een ondersteuningsbrief van de voorzitters van de gezamenlijke Astense “groeninstellingen�.

Daarnaast is het gemeentebestuur van Asten per brief met klem verzocht al het mogelijke te doen het volkstuinencomplex te behouden.
Provincie:
Tag(s):