zaterdag, 10. mei 2008 - 16:49

Volop aandacht voor Nationale molen- en gemalendag

Kinderdijk

Op zaterdag 10 mei is tijdens de Nationale Molen- en gemalendag op het werelderfgoed Kinderdijk het herstelde Wisboomgemaal opgestart onder brede belangstelling. De wethouder van Nieuw-Lekkerland, de heer Andre Hoogendoorn verzocht na zijn inleiding over het belang van het hebben van dit werelderfgoed in de gemeente Nieuw-Lekkerland, de goede samenwerking tussen de verschillende partijen en het hebben van enthousiaste vrijwilligers, de heren Smit en Van Wert het gemaal te starten. Met het omzetten van de nodige knoppen werd het gemaal in bedrijf gesteld.

Om 1100 uur is de molen Nederwaard 1 door de oud bewoner de heer Jan de Vries na een lange restauratie weer in gebruik genomen. Een restauratie die heeft plaats kunnen vinden dankzij een forse bijdrage van het VSB fonds. Een en ander werd omlijst door het Sliedrechter Cristelijk mannenkoor Ichtus.

Het aantal bezoekers aan het werelderfgoed Kinderdijk is evenals vorige jaren in stijgende lijn. Naar verwachting wordt de 100.000 ste bezoeker begin september verwacht.
Provincie:
Tag(s):