woensdag, 19. maart 2008 - 11:10

Vondst van Romeinse castreertang in Bataafs dorp =1 APRIL GRAP NIET PLAATSEN

Tiel

Archeologen van de Vrije Universiteit hebben bij opgravingen in Tiel enkele jaren terug een merkwaardige ijzeren tang gevonden. Onlangs is vastgesteld dat het hier om een zogenaamde castreertang moet gaan.

De tang is gevonden in een Bataafs boerendorp uit de Romeinse tijd (1ste-3de eeuw na Chr.) bij Tiel. Dat Bataven naast akkerbouw ook aan intensieve veehouderij deden, was al bekend. Maar dat ze daarbij ook gebruik maakten van castreertangen was tot nu toe niet uit archeologische vondsten gebleken.

Het beroep van veearts was geen ongewone functie in het Romeinse leger. Toch kan men vaststellen dat castreertangen in het dagelijkse leven van een soldaat niet veel voorkwamen – de tang moest van elders aangevoerd worden. Op het Bataafse platteland, waar veel aan veeteelt en specifiek paardenfok werd gedaan, zullen dergelijke tangen geen ongewoon instrument geweest zijn. De tang uit Tiel-Passewaaij vormt daarvan nu een concreet archeologisch bewijs.
Provincie:
Tag(s):