dinsdag, 11. november 2008 - 10:07

Voor het eerst sinds 2000 meer geboorten

Den Haag

In de eerste negen maanden van 2008 zijn 140 duizend kinderen geboren, bijna 3 duizend meer dan in dezelfde periode van 2007. Door deze ontwikkeling zal er over heel 2008 een breuk ontstaan in de trend van een jarenlange daling van het aantal geboorten.

Een stijging is sinds 2000 niet meer voorgekomen. Ook het aantal huwelijkssluitingen vertoont in de eerste drie kwartalen van 2008 een opvallende toename van bijna drie duizend ten opzichte van dezelfde periode in 2007. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Hoewel de stijging van het aantal geboorten samenvalt met een toename van het aantal huwelijken, hebben toch steeds meer pasgeborenen een moeder die niet getrouwd is. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn vier op tien kinderen buiten een huwelijk geboren. De stijging van het aantal geborenen in de eerste negen maanden van 2008 komt voornamelijk door uitbreiding van gezinnen met een tweede of derde kind. Het aantal tweede kinderen stijgt met 2,3 procent, het aantal derde kinderen met 3,7 procent. Het gunstige economische klimaat in 2006 en 2007 heeft mede een positief effect gehad op de beslissing om een gezin te stichten of uit te breiden.

De lichte toename van het aantal sterfgevallen sinds het vierde kwartaal van 2007 zet zich voort in het derde kwartaal van 2008. Het aantal overledenen bedroeg in het derde kwartaal van 2008 bijna 600 meer dan in dezelfde periode van 2007.

In het derde kwartaal van 2008 immigreerden 46 duizend personen naar Nederland, ruim 7 duizend meer dan een jaar eerder. In de eerste drie kwartalen van 2008 tezamen vestigden zich in Nederland ruim 18 duizend mensen meer dan er vertrokken. De eerste drie kwartalen in 2007 gaven een tegengesteld beeld te zien.

De veranderingen in geboorten, sterfte en migratie zullen ertoe leiden dat de bevolkingsgroei dit jaar ruim boven die van vorig jaar uitkomt.
Categorie:
Tag(s):