woensdag, 13. augustus 2008 - 10:13

Voorbereiding gebiedsverbod bij winkelcentrum

Utrecht

De jongerenoverlast bij winkelcentrum de Gagelhof in Overvecht is sinds het begin van dit jaar sterk toegenomen. De burgemeester van Utrecht wil de belangrijkste aanstichters van de overlast kunnen weren uit het gebied. Vanaf 14 augustus kan de burgemeester jongeren verbieden zich te begeven in en rondom het winkelcentrum. De extra maatregel kwam tot stand na overleg tussen de gemeente, politie en Openbaar Ministerie.

Het gebiedsverbod is een extra maatregel om de openbare orde in het aangewezen gebied te waarborgen, de criminaliteit terug te dringen en bewoners en ondernemers hun gevoel van veiligheid terug te geven. Bij de Gagelhof is sprake van ernstige en structurele aantasting van de openbare orde. Jongeren maken de politie het werk onmogelijk, ook intimideren zij bewoners en ondernemers in het winkelcentrum. De ernst van de situatie rechtvaardigt naar de mening van de burgemeester, politie en OM deze maatregel.

Binnen enkele weken wil de burgemeester een gebiedsverbod van drie maanden opleggen aan de belangrijkste aanstichters van de overlast. Met dit middel wordt duidelijk gemaakt dat het gedrag van deze jongeren op geen enkele wijze wordt getolereerd. Naast het gebiedsverbod wordt de al bestaande intensieve aanpak van de veiligheid (bijvoorbeeld extra jongerenwerk en politie) in het gebied voortgezet.
Provincie:
Tag(s):