dinsdag, 15. juli 2008 - 13:29

Voorbereidingen voor bouw Kernhem vlek B weer van start

Ede

De gemeente heeft toestemming gekregen om door te gaan met de voorbereidende werkzaamheden voor de start bouw van Kernhem vlek B.In januari 2009 kan het bouwrijp maken van de eerste fase beginnen.Ook is een plan in voorbereiding om de dassen te verplaatsen naar een andere plek.

In maart van dit jaar werden twee dassenburchten ontdekt op de woningbouwlocatie. De gemeente legde hierna de werkzaamheden stil in afwachting van een advies van het ministerie van LNV. Uit onderzoek is gebleken dat het leefgebied van de dassen zich vooral bevindt in het westelijk deel. Daarom heeft de gemeente toestemming gevraagd om door te mogen gaan met de ontwikkeling van de eerste fase en een deel van de tweede fase, gelegen in het oostelijk deel van vlek B. Hier heeft het ministerie mee ingestemd.

Ondertussen is het benodigde ontheffingstraject Flora- en faunawet voor het verplaatsen van de dassen in gang gezet. Op dit moment loopt nog een discussie met de Dienst Landelijk Gebied of de dassen in de directe nabijheid van Kernhem moeten blijven –dat wil zeggen binnen de huidige grenzen van hun territorium- of dat verplaatsing naar verder gelegen gebieden ook is toegestaan. Zodra hierover uitsluitsel komt zal de verplaatsing, gestart worden.

In Kernhem vlek B komen in totaal 1920 woningen, verdeeld in 30% sociale woningbouw (huurwoningen en goedkopere koopwoningen) en 70% in het segment middelduur tot duur. Er komt een mix van vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, rijtjeshuizen en appartementen.

In de eerste fase worden ongeveer 550 woningen en 2 scholen gebouwd. De eerste woningen komen naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar in de verkoop en worden medio 2010 opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):