donderdag, 29. mei 2008 - 21:23

Voordracht (interim-)bestuursleden zwembad Bosbad

Emmeloord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder stellen vanavond de gemeenteraad voor over te gaan tot het benoemen van twee (interim-) bestuurders bij het zwembad in Emmeloord. Het gaat om de heren M. Koets uit Emmeloord en de heer A.C. van Vilsteren uit Marknesse.

Uiterlijk 1 juli worden de taken en verantwoordelijkheden door het aftredende bestuur overgedragen aan het (interim-) bestuur. Dit bestuur heeft de opdracht om voor 1 januari 2009 met een plan te komen hoe het zwembad op een financieel gunstige wijze geëxploiteerd kan worden.

In genoemde raadsvergadering wordt eveneens een statutenwijziging voorgesteld. Hiermee kunnen de twee benoemde (interim-)leden het bestuur uitbreiden tot vijf leden.

De voordracht van de genoemde heren komt voort uit het feit dat de zittende bestuursleden van stichting zwembad Bosbad de gemeente hebben laten weten dat ze hun functie per 30 juni zullen neerleggen. Ondanks veelvuldig overleg bereikten de gemeente en het bestuur van het zwembad geen overeenstemming over een gunstige exploitatie.
Provincie:
Tag(s):