donderdag, 20. maart 2008 - 14:44

Voorjaarsoverleg tweede helft april

Den Haag

Het kabinet gaat de sociale partners uitnodigen voor een voorjaarsoverleg in de tweede helft van april. Dit is het resultaat van informeel overleg tussen minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de sociale partners. Dit heeft het ministerie van SZW donderdag laten weten.

Partijen willen met name de mogelijke gevolgen van recente economische ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt bespreken in het licht van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde economie.

Het voorjaarsoverleg is traditioneel bedoeld om mede in het kader van de aanloop naar het begrotingsproces de algemene economische situatie en de ontwikkeling van de economie in de komende tijd te bespreken.

De afgelopen tijd hebben het kabinet en de sociale partners gezocht naar een zinvolle invulling van het voorjaarsoverleg. Sociale partners bespreken in de Stichting van de Arbeid de agenda voor het overleg, waarna de definitieve agenda in onderling overleg zal worden vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):