maandag, 7. juli 2008 - 20:34

Voorleeshulp op website gemeente Aa en Hunze

Gieten

Vanaf maandag is op de website van de gemeente Aa en Hunze een voorleeshulp te gebruiken. Mensen met een visuele beperking of taalachterstand hebben met deze nieuwe applicatie de mogelijkheid om teksten op de website te laten voorlezen. De voorleeshulp vergroot de toegankelijkheid van onze website en versterkt daarmee de gemeentelijke dienstverlening.

De gemeente Aa en Hunze biedt steeds meer informatie en diensten aan via haar website. Daarom is het van groot belang dat de voorleeshulp nu geïntroduceerd is. Niet alleen voor mensen met een visuele beperking of taalachterstand, ook voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben, maakt de voorleeshulp het gebruik van de website makkelijker en leuker.

De voorleeshulp ‘BrowseAloud’, een product van Axendo, is zeer gebruiksvriendelijk. Allereerst is het activeren van de voorleeshulp heel eenvoudig. Op de site staat een duidelijke banner die de bezoeker leidt naar een heldere toelichting. Na het installeren wijst het gebruik voor zich. Door met de cursor over de tekst te gaan, wordt de tekst voorgelezen. Een meeleescursor toont wat er wordt voorgelezen. De voorleeshulp kan aan ieders eigen wensen en behoeften aangepast worden. Zo kan men de snelheid regelen, de kleuren van de meeleescursor aanpassen, een vergrotingsvenster openen en lettertype en lettergrootte veranderen.
Provincie:
Tag(s):