woensdag, 22. oktober 2008 - 9:58

Voorlichtings-campagne vangnetregeling voor arbeidsongeschikte ondernemers

Den Haag

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en het Verbond van Verzekeraars starten een voorlichtingscampagne om ondernemers te informeren over de risico’s die zij lopen wanneer zij arbeidsongeschikt worden en niet verzekerd zijn.

De campagne wijst op de tijdelijke mogelijkheid voor onverzekerde ondernemers om zich de komende drie maanden alsnog te verzekeren. De voorlichtingscampagne over de vangnetregeling is in samenwerking met drie zelfstandigenorganisaties FNV Zelfstandigen, PZO en CNV Zelfstandigen opgezet.

De vangnetregeling geldt in beginsel voor startende zelfstandigen die na de start van de onderneming zijn geweigerd voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de zelfstandigen niet is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Daarom wordt de regeling nu tijdelijk opengesteld voor bestaande ondernemers die zich moeilijk kunnen verzekeren. Een ander doel van de campagne is zelfstandige ondernemers bewust te maken van het risico op arbeidsongeschiktheid en de gevolgen daarvan.

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor de vangnetregeling dienen tussen 1 november 2008 en 1 februari 2009 bij een verzekeraar een offerte op te vragen voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als zij in deze periode worden geweigerd voor een reguliere verzekering kunnen zij zich bij de betreffende verzekeraar melden voor de vangnetverzekering. Voor startende ondernemers is de vangnetverzekering ook na 1 februari 2009 toegankelijk.
Categorie:
Tag(s):