dinsdag, 8. april 2008 - 9:23

Voormalig rechter krijgt zwaardere straf

Groningen

Voormalig rechter van de rechtbank in Leeuwarden, Wicher W., is veroordeeld tot 150 uur werkstraf voor verduistering, poging tot het een ander wederrechtelijk dwingen iets te doen en poging tot afpersing. Justitie had om een werkstraf van 100 uur gevraagd.

De rechtbank heeft in haar oordeel overwogen dat de veroordeelde – na zijn niet meer kunnen handhaven van zijn functie als rechter – met grote inzet bezig is geweest zich in zijn vakgebied, het strafrecht, een positie te verwerven als advocaat. Echter heeft zijn betrokkenheid hem niet alleen de grenzen van wat maatschappelijk betamelijk is uit het oog doen verliezen, maar deze betrokkenheid heeft ook geleid tot het plegen van strafbare feiten.

De rechtbank is verder gekomen tot nietigverklaring van de dagvaarding van het onrechtmatig gebruik maken van de titel van advocaat. Dit omdat dit feit onvoldoende duidelijk was omschreven.
Provincie:
Tag(s):