dinsdag, 20. mei 2008 - 20:59

Voorstel voor honorering subsidieverzoek Cinescope

Almere

De gemeenteraad heeft het bedrijfsplan van stichting Die Blechtrommel in ontvangst genomen. In dit plan beschrijft de stichting hoe zij denken dat filmtheater Cinescope geëxploiteerd kan worden. Het college stelt de raad voor om wel een structurele subsidie te verstrekken, maar het verzoek om een eenmalige investeringssubsidie af te wijzen.

Bedrijfsplan filmtheater
Het college heeft begin 2007 de wens uitgesproken tot behoud van een filmtheater voor de stad. Ook de gemeenteraad wil graag dat een culturele voorziening als filmtheater Cinescope blijft voortbestaan. Gelet op de groei van het aantal bezoekers in de afgelopen jaren lijkt de behoefte aan een filmtheater op deze locatie verder toe te nemen. Met het bedrijfsplan moet het filmtheater verder kunnen uitgroeien tot een culturele ontmoetingsplaats met film als dragende en bindende factor. Het gebouw Cinescope kan dienen als podium voor zowel culturele als maarschappelijke organisaties.

Gedeeltelijke honorering subsidieverzoek
Of de structurele subsidie voor Cinescope er komt, wordt duidelijk bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad. Het college heeft voorgesteld een structureel bedrag van € 150.000 te reserveren. In het bedrijfsplan is daarnaast sprake van een eenmalige subsidie van € 80.000 voor extra investeringen in het gebouw. Het college stelt de raad echter voor om deze eenmalige subsidie niet beschikbaar te stellen, omdat het hiervoor op dit moment onvoldoende aanleiding ziet.
Provincie:
Tag(s):