vrijdag, 28. november 2008 - 13:22

'Voortbouwen op expeditionaire krijgsmacht'

Den Haag

Consolideren, orde op zaken stellen en voortbouwen aan een expeditionaire krijgsmacht. Dat was donderdagavond het motto in het repliek van minister Van Middelkoop tijdens de behandeling van de Defensiebegroting in de Tweede Kamer. Van Middelkoop en staatssecretaris De Vries gingen in op voorstellen, opmerkingen en vragen uit de inbreng van de fracties in de Kamer.

De partijen gaven aan in algemene zin akkoord te gaan met de begroting voor 2009. De moties en amendementen komen volgende week aan de orde en dan zal er ook worden gestemd over de gehele Defensieparagraaf.

Het consolideren betreft vooral de personele bezetting bij Defensie. “Werving en behoud zijn daarom een prioriteit voor 2009.� De minister betoogde dat de transformatie naar een expeditionaire krijgsmacht nu al succesvol is. “Dat blijkt uit de wereldwijde inzet van de krijgsmacht. Met een inzetbaarheid van de grondeenheden van 59 procent zit Nederland ruim boven de NAVO-norm van 40 procent, en met de inzet van 10 procent van de beschikbare troepen behoort ons land tot de top tien van het bondgenootschap.�

De minister toonde zich verheugd over de samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking in de provincie Uruzgan. “Sinds mijn aantreden heb ik mij sterk gemaakt voor meer samenhang van het veiligheids- en ontwikkelingsbeleid.�

In 2009 worden nieuwe mini onbemande toestellen voor tactische doeleinden (RAVEN) ingezet in Uruzgan en er wordt gezocht naar een tijdelijke capaciteit ter vervanging van de Sperwer. “Uit verkennend onderzoek is gebleken dat een versnelling van het reguliere verwervingstraject ter vervanging van de Sperwer niet mogelijk is�, zei staatssecretaris De Vries. “Die zal daarom niet eerder inzetbaar zijn dan medio 2011�, sprak De Vries.

Aanschaf JSF uitgesteld
De aanschaf van twee testtoestellen van het type Lightning-II, beter bekend als de Joint Strike Fighter, kan volgens de staatssecretaris met enkele maanden worden uitgesteld. De Kamer krijgt zo meer tijd om een goede vergelijking te maken met de andere kandidaat, de Saab Gripen Next Generation.
Provincie:
Tag(s):