dinsdag, 24. juni 2008 - 16:03

Voortijdige schoolverlaters in Noord- en Midden-Limburg fors gedaald

Venlo

In de regio Noord- en Midden-Limburg is het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2006/2007 voortijdig de opleiding verliet, gedaald met 43%. Dit is een forse afname, zo meldt de gemeente Venlo. Landelijk was de daling 17%.

De gemeente Venlo heft een convenant ondertekend met het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), onderwijsinstellingen, regionale opleidingscentra en de wethouders onderwijs van de gemeenten Weert, Venray en Roermond. In dit convenant zijn afspraken gemaakt om het aantal voortijdige schoolverlaters in Noord- en Midden Limburg verder te verminderen.

In Noord- en Midden-Limburg zijn de betrokken partners zoals gezegd al zeer succesvol gebleken in het terugdringen van het aantal leerlingen dat de school voortijdig, dus zonder startkwalificatie, verlaat. Het totale aantal voortijdig schoolverlaters in 2004/2005 lag op 1515 leerlingen. In schooljaar 2006/2007 is dat aantal teruggebracht naar 866 leerlingen. Een afname met 43%.

Het komende schooljaar ligt de nadruk in de regio op de nazorg van VMBO naar MBO, zorgadviesteams (ZAT’s) in het MBO en een sluitende registratie. Hiermee wordt preventief ingezet op signalen die de voorbode kúnnen zijn van voortijdige schooluitval, zoals structureel te laat op school komen en spijbelen.

In het Lissabon Akkoord is afgesproken dat Nederland tussen 2002 en 2012 de jaarlijkse voortijdige schooluitval vermindert met 50%. Dat betekent dat er in 2012 nog maar 35.000 voortijdige schoolverlaters mogen zijn. In het schooljaar 2005-2006 telde Nederland nog 57.000 voortijdige schoolverlaters, er is in de komende jaren dus nog een reductie van 40% nodig.
Provincie:
Tag(s):