maandag, 20. oktober 2008 - 18:50

Voorzorg blauwtong: geen export deel herkauwers

Den Haag

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt uit voorzorg met ingang van 20 oktober 2008, 18.oo uur een exportverbod in van fok- en gebruiksdieren die gevoelig zijn voor blauwtong, zoals runderen, schapen en geiten.

Bij drie dieren op verschillende bedrijven in het oosten van het land heeft het Centraal Veterinair Instituut (CVI) een vorm van blauwtong aangetroffen die afwijkt van het in Nederland heersende type 8. Het CVI heeft vastgesteld dat het niet gaat om het in Frankrijk heersende type 1.

In samenwerking met het EU-referentielaboratorium in het Verenigd Koninkrijk wordt verder onderzoek gedaan of het gaat om een variant van type 8 of om een ander of nieuw type blauwtongvirus.

De betrokken bedrijven zijn geblokkeerd en de Voedsel en Waren Autoriteit bemonstert alle runderen op die bedrijven voor vervolgonderzoek.Uit voorzorg heeft de minister nu besloten een exportverbod in te stellen. Deze maatregel geldt alleen voor herkauwers – zoals runderen, schapen en geiten – en is verder beperkt tot fok- en gebruiksdieren. Voor slachtdieren geldt deze maatregel dus niet.

De maatregel gaat in op 20 oktober, om 18.00 uur. De maatregel geldt totdat meer duidelijk bestaat over het aangetroffen type, vooralsnog maximaal twee weken.
Provincie:
Tag(s):