donderdag, 7. augustus 2008 - 10:12

Vrachtwagen-ongelukken gebeuren vaak door afleiding chauffeur

Soesterberg

Bij negen van de tien vrachtwagenongelukken waarbij de bestuurder van de vrachtwagen (mede) veroorzaker is, speelt het gedrag van de truckchauffeur een belangrijke rol. Te weinig afstand houden, te hard rijden en rijstrookwisselingen zijn de belangrijkste oorzaken voor ongelukken met vrachtwagens. Ongeveer een kwart van de ongelukken is alleen maar te verklaren door mogelijke afleiding, vermoeidheid en/of onoplettendheid van de truckchauffeur.

Dat blijkt uit een uniek dossieronderzoek, dat het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) dit voorjaar heeft gehouden naar 351 verkeersongelukken in de jaren 2006 en 2007, waarbij vrachtwagens waren betrokken. Het is voor het eerst dat ongevaldossiers op zo’n grote schaal minutieus zijn onderzocht, compleet met de verklaringen van betrokkenen, politiemensen en ongevalsanalisten. Daarmee komt voor het eerst een gedetailleerd beeld beschikbaar van de ongevalsoorzaken.

De meeste ongelukken op de snelweg zijn van het type kop-staartbotsing (44 procent), of doen zich voor bij rijstrookwisseling (41%). Binnen de bebouwde kom gebeuren veel dodehoek ongevallen (34%).

De landelijk dalende trend van het aantal verkeersdoden geldt helaas niet voor ongelukken met vrachtwagens. In totaal zijn vorig jaar 115 doden gevallen bij ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken was. Buiten de vrachtwagen vielen daarbij percentueel drie keer zoveel doden als onder de vrachtwagenchauffeurs. Met name op snelwegen blijken juist de vrachtwagenchauffeurs zelf zeer kwetsbaar. Ongevallen met vrachtwagens veroorzaken vaak niet alleen ernstig letsel maar ook files.
Provincie:
Tag(s):