maandag, 7. januari 2008 - 20:31

Vries beter toegankelijk voor gehandicapten

Vries

Onlangs is de laatste hand gelegd aan maatregelen om de toegankelijkheid voor gehandicapten in Vries te verbeteren. Overal in het dorp zijn trottoirs van nieuwe opritjes voorzien en de gemeente heeft een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de toegang tot de Dorpskerk op de Brink, die tot voor kort niet toegankelijk was voor gehandicapten.

De Werkgroep Toegankelijkheid, die het gemeentebestuur adviseert over de toegankelijkheid voor gehandicapten, is blij met het resultaat. Wethouder Johannes Frieling: “Goed dat we een werkgroep hebben die ons adviseert op dit punt. Zo komen alle knelpunten in de gemeente in beeld, zodat we er wat aan kunnen doen�.

Het gemeentebestuur heeft voor de komende jaren geld uitgetrokken om de toegankelijkheid ook in andere dorpen in de gemeente te verbeteren. In overleg met de Werkgroep Toegankelijkheid wordt bepaald waar de prioriteiten liggen.
Provincie:
Tag(s):