donderdag, 3. april 2008 - 14:41

Vrijspraak en veroordelingen in omvangrijk drugsonderzoek

Utrecht

Een 51-jarige man uit De Bilt, een 51 jarige man uit Maarssen en een 34-jarige man uit Houten zijn donderdag door de rechtbank Utrecht veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisatie die als oogmerk de handel in drugs had. De 51-jarige hoofdverdachte werd door de rechtbank als leider van de organisatie gezien. Hij kreeg een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van voorarrest opgelegd.

Naast deelname aan een criminele organisatie werd hij schuldig bevonden aan het leveren van 100-gram cocaïne, witwassen van crimineel geld en illegaal wapenbezit. De 34-jarige verdachte was ook betrokken bij de levering van de cocaïne en kreeg één jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. De inwoner van Maarssen kreeg ook één jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.

De rechtbank sprak het drietal vrij van het voorbereiden van een grotere drugsdeal: het te koop aanbieden van een partij van 500.000 xtc-pillen. De verdachten zouden deze pillen te koop hebben aangeboden aan een Britse undercoveragent.

De undercoveragent werd ingezet toen het sterke vermoeden rees dat het drietal zich met drugshandel bezighield. Volgens de rechtbank zijn er echter bij de inzet van deze undercoveragent zoveel fouten gemaakt dat het verkregen bewijsmateriaal (dat terug is te leiden tot de agent) niet gebruikt mag worden.

Zo werden bevelen tot het inwinnen van informatie met behulp van de undercoveragent niet tijdig verlengd. Bovendien werd in deze bevelen vermeld dat het om een Nederlandse opsporingsambtenaar ging, terwijl in de praktijk een Britse undercoveragent opereerde. Daarnaast werden handgeschreven aantekeningen waarin verslag werd gedaan van de bevindingen van de Brit niet bewaard. Volgens de rechtbank had dit wel moeten gebeuren, omdat het inzetten van een ,,undercoveragent steevast aanleiding geeft tot discussie over de vraag of de verdachte al dan niet wordt uitgelokt.''

Omdat de rechtbank de drie vrijsprak van dit feit werden lagere straffen opgelegd dan de door de officier van justitie waren geëist.
Provincie:
Tag(s):