woensdag, 28. mei 2008 - 10:44

VROM eist aanpak gevaarlijke situatie bij Denka

Barneveld

De VROM-Inspectie eist dat het werken met gevaarlijke stoffen bij het bedrijf Denka International in Barneveld wordt stilgelegd. Denka International produceert bestrijdingsmiddelen tegen insekten voor de internationale markt. De Inspectie heeft bij de gemeente Barneveld een verzoek tot handhaving ingediend en eist stillegging tot aan alle voorschriften is voldaan.

De brandweer heeft inmiddels aan de gemeente gemeld dat ze bij een incident met gevaarlijke stoffen het bedrijf niet meer binnengaat in verband met de risico’s.

Door de Arbeidsinspectie zijn al verschillende processen verbaal opgemaakt. Op 23 april 2007 heeft de Arbeidsinspectie tijdelijk een deel van het bedrijf stilgelegd vanwege een acuut gevaarlijke situatie. Op 5 november 2007 heeft een kleine brand in de productielijn plaatsgevonden die bovendien niet aan het bevoegd gezag is gemeld. Tenslotte is op 14 mei 2008 bij het verhitten van een tank chloorpyrifos methyl een deel van deze giftige inhoud vrijgekomen. Een ingedrukte handbrandmelder bleek daarbij niet te functioneren.

De veiligheidssituatie bij Denka International is al geruime tijd slecht. Sinds 2006 oefent de VROM-Inspectie druk uit op het bedrijf en de gemeente, die verantwoordelijk is voor de handhaving, om de situatie te verbeteren. Recent is een nieuwe milieuvergunning met voorschriften verleend. Maar uit het laatste inspectierapport van de gemeente, de brandweer en de Arbeidsinspectie blijkt dat er in de dagelijkse praktijk op het bedrijf nog heel weinig verbeteringen zijn doorgevoerd.
Provincie:
Tag(s):