woensdag, 22. oktober 2008 - 9:31

VROM in gesprek met bewoners over AWACS-overlast

Schinveld

In Schinveld wordt woensdagavond een bijeenkomst georganiseeerd door het ministerie van VROM. Het ministerie gaat in gesprek met bewoners van de regio Onderbanken en Brunssum over de geluidsoverlast van de Awacsvliegtuigen van de NAVO-basis in Geilenkirchen.

Het ministerie wil onder meer de reductie van geluidsoverlast bespreken. Eén van de mogelijkheden is het aanpassen van start- en landingsprocedures. Er zal een proef worden gehouden van enkele weken. Naast geluidsmetingen wordt achteraf een geselecteerde groep inwoners gevraagd of ze in die periode minder overlast hebben ervaren.

De resultaten van de bijeenkomst leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere besluitvorming over de procedures, volgens VROM. Op deze avond zal het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium een inhoudelijke toelichting geven over start- en landingsprocedures. Ook is een piloot van de vliegbasis Geilenkirchen aanwezig om vragen over de wijze van vliegen te beantwoorden.

De Vereniging STOP awacs wil deze bijeenkomst aangrijpen om duidelijk te maken dat er slechts één daadwerkelijke oplossing is om aan overlast in de vorm van geluid en uitstoot een eind te maken: het sluiten van de vliegbasis Geilenkirchen.
Provincie:
Tag(s):