donderdag, 11. december 2008 - 11:05

VROM-Inspectie haalt ggo-gloeivis uit de handel

Den Haag

De VROM-Inspectie heeft op verschillende verkooppunten gloeivisjes (‘glofish’) ontdekt. De import, de verkoop en het bezit van deze genetisch gemodificeerde zebravis is in Europa niet toegestaan.

De Inspectie heeft twee importeurs en een aantal (internet-) handelaren gesommeerd de aquariumvisjes uit de handel te nemen. Consumenten die de visjes hebben aangeschaft, worden opgeroepen deze naar de winkel terug te brengenDe gloeivis is een zebravisje (Brachydanio rerio) waaraan DNA van een kwal of van koraal is toegevoegd. Daardoor lichten de visjes in ‘black light’ oranjerood of groen op. Analyse van het DNA van de aangetroffen visjes door het RIVM heeft bevestigd dat het om de gloeivisjes gaat. Dieren die op deze wijze genetisch zijn aangepast, mogen in de EU alleen verkocht worden als ze zijn toegelaten op grond van Richtlijn 2001/18 voor de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. En die toelating is er niet. Risico’s voor het milieu of de gezondheid zijn er niet. Import en het voorhanden hebben van de visjes is echter niet toegestaan.

Een paar honderd vissen is intussen aan consumenten doorverkocht. De VROM-Inspectie roept consumenten op de aangeschafte visjes terug te brengen naar de aquariumhandel. Gloeivissen die bij handelaren zijn aangetroffen worden uit de handel gehaald. De vondst van de visjes en de genomen maatregelen worden op grond van de EU-wetgeving gemeld aan de Europese Commissie en de EU-lidstaten.
Provincie:
Tag(s):