woensdag, 8. oktober 2008 - 17:50

VROM-Inspectie wijst op eisen brandwerende wanden

Den Haag

Scheidingswanden tussen woningen moeten minstens twintig minuten bestand zijn tegen branddoorslag. Die minimumeis geldt voor alle bestaande woningen, onafhankelijk van hun bouwjaar. Dat schrijft het Bouwbesluit voor. Dit meldt de VROM-inspectie op haar website naar aanleiding van 2 recente branden waarbij veel naast elkaar gelegen woningen werden getroffen.

In de nacht van zaterdag op zondag 5 oktober zorgde een brand in Zaandam ervoor dat zo'n tien huizen onbewoonbaar raakten. Eerder, in augustus, leidde een brand in Hoofddorp tot schade bij een groot aantal woningen omdat de scheiding tussen de woningen bij het dak onvoldoende brandwerend was.

Het lijkt erop dat ook in Zaandam een onvoldoende brandwerende scheiding een rol speelde bij de snelle verspreiding van de brand.

In 2006 heeft de VROM-Inspectie naar aanleiding van een vergelijkbare, onveilige situatie in Heerlen geadviseerd de brandwerendheid bij woningen met een zelfde type dakconstructie te onderzoeken en zonodig maatregelen te treffen.

Destijds heeft de VROM-Inspectie gemeenten opgeroepen eigenaren van advies te dienen en zonodig aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
Provincie:
Tag(s):