woensdag, 18. juni 2008 - 21:59

Vrom onderzoekt naleving regels scheepswerf De Punt

De Punt

Medewerkers van het ministerie van VROM voeren momenteel een onderzoek uit bij de gemeente Tynaarlo. Aanleiding voor het onderzoek is de brand die op 9 mei 2008 heeft plaatsgevonden bij scheepswerf Beuving in De Punt. Bij de brand kwamen drie leden van het vrijwillige brandweerkorps Eelde om het leven.

Het onderzoek spitst zich toe op de vergunningverlening door de gemeente aan scheepswerf Beuving, hoe de werf deze regels heeft nageleefd en de manier waarop de gemeente Tynaarlo daarin de handhaving heeft uitgevoerd.

De Vrom-inspectie heeft onlangs het college van B&W aangeboden het onderzoek uit te voeren. Het college heeft besloten op dit aanbod in te gaan omdat onderzoek door de Vrom-inspectie een meerwaarde heeft boven een eigen onderzoek op dit punt. De Vrom-inspectie is onafhankelijk, bovendien heeft de inspectie jarenlange ervaring met dergelijke onderzoeken. Bij grote ongevallen en rampen zoals in De Punt is het gebruikelijk dat meerdere instanties onderzoek verrichten. De verwachting is dat de bevindingen van de VROM-inspectie na de zomer bekend zijn.
Provincie:
Tag(s):