dinsdag, 23. september 2008 - 16:25

Vught hoeft borstprotheses niet te vergoeden

Den Bosch

De gemeente Vught hoeft een vrouw geen bijzondere bijstand te verlenen voor het plaatsen van borstprotheses. Dit heeft de rechter van de rechtbank in Den Bosch dinsdag 23 september bepaald.

De vrouw heeft een geslachtsveranderende operatie van man naar vrouw laten uitvoeren. Bij die operatie werden geen borstprotheses geplaatst. De zorgverzekeraar van de vrouw uit Vught vergoedde het plaatsen van borstprotheses niet, omdat de gevraagde ingreep niet meer in het ziekenfondspakket was opgenomen.

Daarna heeft de vrouw bij de gemeente Vught een aanvraag ingediend om bijzondere bijstand voor de kosten van het plaatsen van borstprotheses. De gemeente wees dit verzoek af, waarna de vrouw beroep instelde bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Volgens de rechtbank heeft de gemeente het verzoek terecht afgewezen en is het beroep op 22 september 2008 ongegrond verklaard. Volgens de Wet werk en bijstand bestaat er geen recht op bijstand als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening.

Nu onder de Zorgverzekeringswet de door de vrouw gewenste behandeling niet (langer) strikt medisch noodzakelijk wordt geacht, dient de Wet werk en bijstand zich bij deze keuze aan te sluiten.

De rechtbank beseft dat het proces van geslachtsverandering voor de vrouw zeer ingrijpend is en zij heeft begrip voor de psychische en emotionele problemen die de vrouw dagelijks ondervindt omdat ze het proces van geslachtsverandering niet kan voltooien.

Desondanks leidt de rechtbank uit haar verklaringen niet af dat haar psychische gesteldheid dusdanig was dat gesproken kan worden van een acute noodsituatie. Naar het oordeel van de rechtbank is de gemeente dan ook niet bevoegd om haar verzoek in te willigen.
Provincie:
Tag(s):