vrijdag, 19. december 2008 - 20:02

Vuurwerkafval en kerstbomen leveren weer geld op

Dordrecht

Een groot aantal vuurwerkongelukken gebeurt op nieuwjaarsdag. Jonge kinderen gaan dan op zoek naar vuurwerk dat niet is afgegaan en steken het opnieuw af. Weigeraars kunnen alsnog ontploffen. In de gemeente Dordrecht wordt daarom ook dit jaar weer vuurwerkafval en kerstbomen ingezameld.

De gemeente hoopt dat de campage: 'Oud en Nieuw is .... beginnen met afvallen. Ruim zwerfvuurwerk op voor het in verkeerde handen valt', bij ouders en jongeren zorgt voor het veilig omgaan met vuurwerk en dat de straten na Oudjaar snel worden schoongemaakt om slachtoffers van zwerfvuurwerk te voorkomen.

Op vrijdag 2 januari kan het afval tussen 10.00 en 15.00 uur naar de inzamelpunten worden gebracht. Voor een volle vuilniszak vuurwerkafval wordt 1 euro betaald, per kerstboom 50 Eurocent.

Inzamelpunten zwerfvuurwerk en Kerstbomen:

Stadspolders
Chico Mendesring t.h.v. Balsa / Van den Broek-erf t.h.v. Geert Grote School / Pearl Buck-erf t.h.v. parkeerplaats / Van Eesterenplein t.h.v. WC Bieshof

Dubbeldam
Damplein t.h.v. de parkeerplaatsen

Krispijn
Nassauweg t.h.v. Weizigtschool / Bosboom Toussaintstraat t.h.v. Mondriaanschool

Sterrenburg
De Jagerweg t.h.v. de Doornenburg / Planetenlaan ;t.h.v. WC Sterrenburg / Loevestein t.h.v. Rustenburg

Binnenstad
Kolfstraat t.h.v. Museumstraat

Staart
Boterdiepstraat t.h.v. Buurthuis De Rietschors

Reeland
Vogelplein t.h.v. parkeerplaatsen / Eemsteynplein t.h.v. Heysterbachstraat

Wielwijk
Admiraalsplein t.h.v. parkeerplaatsen

Crabbehof
Thorbeckeweg op het pleintje / De Savornin Lohmanweg t.h.v. parkeerplaatsen

Op de laatste dag van het jaar zijn er weer legale kerstboomverbrandingen. Stadsbeheer stort op 31 december zand op de openbare weg voor de volgende locaties:
• J.J.H. Gouverneurstraat (voetbalkooi of open sloopterrein),
• Zeehavenbuurt (Sportlaan achter de blokkade),
• Weeshuisplein (voetbalkooi),
• Het parkeerterrein bij Eneco,
• Oud Krispijn, Jacob Marisstraat/Zuidendijk (voetbalkooi),
• Parkeerplaats tussen de Julianaweg (tegen over de ingang van de Essenhof)
• Kunstminplaats (op het Willem Kes Plantsoen)
Provincie:
Tag(s):