dinsdag, 25. november 2008 - 18:14

VVD hekelt eilandmentaliteit in aanpak grensoverschrijdende drugsproblematiek

De VVD-Zeeuws Vlaanderen vindt het jammer dat de recente “wiettop� in Almere geen rekening heeft gehouden met verzoeken van Belgische gemeenten om samen Nederlandse gemeenten te bekijken welke praktische stappen mogelijk zijn om de overlast van druggebruikers te beperken.

Het resultaat van deze eilandmentaliteit is dat Nederlandse “overlastgemeenten� in Almere probeerden iets te doen aan de grensoverschrijdende drugsproblematiek, terwijl Belgische “overlastgemeenten� hier op 13 februari 2009 ook met elkaar over gaan praten. Dat is een gemiste kans voor afstemming van beleid, constateert de VVD-Zeeuws Vlaanderen, die wijst op recente aanbevelingen van de Tilburgse criminoloog Prof. Dr. Cyriel Fijnaut. Deze wetenschapper heeft voor de Euregio MaasRijn onlangs gerapporteerd over de grensoverschrijdende en drugsgerelateerde criminaliteit. Zijn aanbevelingen bieden interessante aanknopingspunten voor de instandhouding van het gedoogbeleid in Zeeuws-Vlaanderen, aldus de VVD-Zeeuws Vlaanderen.

De hoofdgedachte in het rapport van Fijnaut is de organisatie van een Euregionale veiligheidsdriehoek waarbinnen de politiële en de justitiële samenwerking hechter worden georganiseerd met een grensoverschrijdend netwerk van recherches rondom een vaste multinationale kern. Ook de bestuurlijke samenwerking moet worden versterkt, signaleert Fijnaut, met als doel gezamenlijke afspraken over repressie, preventie en verslavingszorg.

De VVD-fractie in de gemeente Terneuzen pleitte al eerder voor een versterkte en verbeterde inzet van politie, wil het huidige gedoogbeleid in Zeeuws Vlaanderen kunnen worden gehandhaafd. Zeker met het rapport van Fijnaut in de hand vraagt de VVD zich nu af, of ook op termijn voldoende politie-inzet kan worden gewaarborgd. Gezien de aard en omvang van de grensoverschrijdende problematiek zou het Terneuzense College zich er juist nu sterk voor moeten maken dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de Zeeuws Vlaanderen extra politiecapaciteit ter beschikking stelt. Nu wordt onze regio al gedupeerd door de voorgenomen sluiting van een aantal politiebureaus in Zeeuws-Vlaanderen en raken de aanbevelingen uit het rapport van Fijnaut volledig uit het zicht.
Provincie:
Tag(s):