maandag, 15. september 2008 - 9:02

VVD: 'Schrap onzinnige ontwikkelings-hulp'

Den Haag

De VVD wil ontwikkelingshulp die vruchten afwerpt behouden, maar schrapt de hulp die eerder bijdraagt aan het in stand houden van afhankelijkheid, dan aan het oplossen ervan. Dit maakte de liberale partij bekend.

Woordvoerder Arend-Jan Boekestijn: 'Veel van de ontwikkelingshulp zoals die nu wordt gegeven, helpt dictators in het zadel te blijven, in plaats van dat het de democratie bevordert. Het is een illusie dat wij democratie kunnen opleggen, bestuurders laten zich niet met geld overhalen. Sterker nog, eigenlijk voeden wij die dictatoriale systemen.'

De VVD ziet veel meer in het ondersteunen van de private sector, om op die manier de middenklasse in ontwikkelingslanden te versterken. Boekestijn: 'Wanneer in een land een sterke middenklasse ontstaat, zullen die mensen zelf zien hoe hun land in elkaar zit, en hun regeringsleiders ter verantwoording roepen. Dat doe je pas als je daar de tijd en het geld voor hebt.'

Ook wil de VVD af van de situatie dat landen als het ware hulpverslaafd zijn en blijven. 'Het werkt hetzelfde als met het geven van een uitkering. Als je mensen iedere maand keurig van hun uitkering voorziet, neem je de prikkel weg om het heft in eigen handen te nemen en je situatie te verbeteren.', aldus Boekestijn.

Volgens de VVD zou het budget voor ontwikkelingssamenwerking op deze manier aanzienlijk kunnen worden verlaagd. Dat geld steekt de VVD liever in het terugdraaien van belastingverhogingen als de sterftaks en het verlagen van de overdrachtsbelasting op koophuizen.
Provincie:
Tag(s):