zondag, 10. februari 2008 - 11:36

VVD tegen gedwongen plaatsing windmolens

Arnhem

Steeds meer bewoners van gemeenten, waaronder Arnhem, Hattem, Bronckhorst, Beuningen en Buren verzetten zich tegen de gedwongen plaatsing van windmolens op het grondgebied van hun gemeenten.
Desondanks houdt gedeputeerde Annelies van der Kolk, bestuurlijk verantwoordelijk voor het energie- en klimaatbeleid van de provincie vast aan haar standpunt.

Met behulp van een nieuw ruimtelijk ordeningsinstrument, het zogenaamde inpassingsplan, wil zij ongehoorzame gemeenten op de knieën krijgen.

De VVD-fractie in de Provinciale Staten verzet zich tegen deze machtspolitiek. VVD Statenlid Kees Hoogervorst: “Als gemeenten windmolens willen dan is dat prima. Maar gemeenten dwingen, daarvoor is de maatschappelijke winst van windenergie te dubieus. Het zet nauwelijks zoden aan de dijk als het gaat om elektriciteitsvoorziening en reductie van CO2, terwijl het leefklimaat vaak aanzienlijk wordt aangetast.�

Over de onaanvaardbare "walk-over" van de gedeputeerde, voelt de VVD, Gedeputeerde Staten flink aan de tand door het stellen van de onderstaande schriftelijke vragen.

In afwachting van de antwoorden, bezint de VVD Statenfractie zich op vervolgstappen.
Provincie:
Tag(s):