vrijdag, 25. april 2008 - 10:01

VVD wil aanpak transport-criminaliteit

Den Haag

VVD Kamerleden Paul de Krom en Fred Teeven willen dat ministers Eurlings en Hirsch Ballin het groeiende probleem van de transportcriminaliteit harder en beter aanpakken. De aanpak van politie en justitie is te versnipperd. De VVD wil daarom dat een speciaal landelijk rechercheteam de criminaliteit te lijf gaat. De VVD heeft daartoe een motie ingediend.

Daarnaast wil De Krom dat minister Eurlings start met het plaatsen van camera’s bij de 20 minst veilige parkeerplaatsen in Nederland. De minister heeft reeds enkele maatregelen aangekondigd maar dat is in de ogen van de VVD niet voldoende. �Het aantal ladingdiefstallen en geweldsincidenten tegen chauffeurs neemt hand over hand toe. Het is absolute noodzaak om extra maatregelen te treffen die de veiligheid voor chauffeur en lading vergroten. Onze positie als Nederland Transportland staat op het spel,� aldus De Krom en Teeven.
Provincie:
Tag(s):