woensdag, 16. april 2008 - 13:38

VVD wil geen wolven in de Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer wil wolven, wilde zwijnen en wisenten toelaten in de Oostvaardersplassen. Dat maakte de natuurbeheerder afgelopen week bekend.
Er moet zelfs aansluiting komen met andere wild- en natuurgebieden, zoals de Veluwe via het Oostvaarderswold, zodat we de wolf 's nachts weer kunnen horen huilen. Naar het idee van Staatsbosbeheer moeten er honderd wolven kunnen rondtrekken als de plannen gerealiseerd zijn.

Een onzinnig idee, vindt VVD Flevoland. We zitten niet te wachten op het horen huilen van wolven. Wolven horen gewoon niet meer thuis in een dichtbevolkt land. Is oernatuur in Nederland wel een haalbare zaak en willen we dat wel? De VVD vindt van niet.

Door het huidige beheer “We laten de natuur zoveel mogelijk z’n gang gaan� komt grote sterfte voor onder de grote grazers tijdens strenge winters. De wolf wordt gezien als een mogelijkheid om zwakke dieren op een natuurlijke manier uit hun lijden te verlossen. Een gemiddelde roedel van ongeveer 10 wolven zal per dier twee tot vier kg vlees per dag eten. Op jaarbasis eet een roedel wolven in Europa dus circa 125 reeën, 30 edelherten, 5 wilde zwijnen en nog wat kleinere dieren. ‘Zomers is er minder sterfte onder de grote grazers, dus voor de wolf minder voedsel. Hoe krijgt hij dan zijn buikje vol.

Staatsbosbeheer geeft aan dat 100 wolven wel 1000 “bambi’s� per jaar opruimen. Wat gebeurt er met het beheersen van een mogelijke explosieve groei van het aantal wolven? Worden ze door jagers afgeschoten, sterven ze een hongersdood of verleggen ze hun territorium? Een roedel wolven houdt er namelijk een territorium op na. De omvang van een territorium is afhankelijk van de voedselsituatie. Maar een roedel kan grote afstanden afleggen -honderd tot duizend kilometer- afhankelijk van het voedselaanbod

En zo kunnen ze via de ecologische verbindingszone Oostvaarderswold de Veluwe bereiken. Met de visie van Staatsbosbeheer komt de ontwikkeling van Oostvaarderwold in gevaar. Immers dit nieuwe natuurgebied is bedoeld voor een robuuste ecologische verbinding voor het edelhert, een duurzame inrichting van het watersysteem en 85% van het gebied beleefbaar voor recreanten. Met de wolf daarbij wordt het onmogelijk om deze hoofddoelstellingen te realiseren. Het stoort de VVD dat Staatsbosbeheer blijkbaar zelfstandig nieuw beleid verzint en daarmee totaal afwijkt van haar taak om bossen te beheren.
Provincie:
Tag(s):