dinsdag, 25. november 2008 - 16:38

VVD wil UWV opheffen

Amsterdam

De VVD-Tweede Kamerfractie wil het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) opheffen. Door de Werkloosheidswet (WW) en Jonggehandicaptenregeling (Wajong) over te hevelen naar gemeenten en het coalitieakkoord van dit kabinet na te leven, kan het gehele UWV - zoals het nu bestaat - verdwijnen. Dit stelt VVD-woordvoerder Stef Blok voor tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Blok refereert aan de bevindingen van de Commissie Bakker die stelde dat in een afzienbare tijd langdurige werkloosheid geen probleem meer zal zijn. Dientengevolge is een instantie als het UWV over enkele jaren overbodig. Een meer op de nieuwe werkelijkheid toegesneden aanpassing van de UWV-taken correspondeert met de VVD-wens te komen tot een kleine, krachtige staat.

Blok: “Door het UWV op te heffen kan er een efficiencyslag worden geslagen. Op dit moment voert het UWV drie grote sociale verzekeringen uit: de werkloosheidswet (WW), de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Jonggehandicaptenregeling (Wajong). De WW kan efficiënter door gemeenten worden uitgevoerd. De Bijstand wordt daar ook al geregeld, dus dan is het logisch dat de WW, die vaak aan de Bijstand voorafgaat, daar ook wordt behandeld.�

Ook de Wajong kan beter door gemeenten worden uitgevoerd. Daardoor verdwijnt ook de prikkel die er nu is om mensen uit de Bijstand naar de Wajong door te laten stromen, zodat er geen beroep meer wordt gedaan om het gemeentebudget. Met betrekking tot de Arbeidsongeschiktheidsregeling (WGA) constateert de VVD dat het regeerakkoord al aankondigt dat deze zal worden overgedragen aan verzekeraars. Als de Wajong, WW en WGA zijn overgedragen, blijven van het takenpakket van het UWV alleen de medische keuringen nog over. Deze kunnen volgens Blok het beste worden ondergebracht in een kleine gespecialiseerde organisatie.
Provincie:
Tag(s):