vrijdag, 12. december 2008 - 23:21

VVD Zeewolde ziet geen heil in veel goedkope woningen

Zeewolde

De gemeente Zeewolde stelt de woningbouwproductie bij. Het is in de ogen van de VVD Zeewolde verstandig om realistisch te zijn. De conjunctuur zit in het hele land tegen.

Maar de suggestie om dan maar veel goedkope woningen te gaan bouwen wijst de VVD van de hand, omdat zo’n maatregel de woningbouwproblemen in Zeewolde niet oplost. De VVD kiest juist voor kwaliteit, omdat Zeewolde dan nog aantrekkelijker wordt om in te wonen.

“We liggen midden in het land, tussen de bossen, bij het Gooi, bij Amersfoort, bij de Veluwe en aan de Randmeren. Dat biedt unieke kansen�, aldus VVD- fractielid en woonwoordvoerder Eduard Plate, “Wat ons betreft kiezen we juist voor een zeer aantrekkelijke woonomgeving, in plaats van te kiezen voor grote aantallen goedkope woningen.�

Het is verstandig dat wethouder Debreczeny laat onderzoeken waarom de woningbouwproductie in Zeewolde stagneert. Zo’n onderzoek zou echter verder moeten gaan dan alleen maar kijken om welke prijscategorie het gaat. Er zou veel meer gekeken moeten worden naar de woningvraag in de regio, het type woonomgeving dat consumenten zoeken, wat in Zeewolde ontbreekt en welke kansen er voor Zeewolde zijn.

De suggestie die de wethouder doet, namelijk om maar veel goedkope woningen te gaan bouwen wijst de VVD daarom af. “Kwaliteit is veel belangrijker dan aantallen. Als je een gemeente wordt van goedkope woningen, onderscheidt Zeewolde zich niet meer van willekeurig welke Vinex-locatie ook.

Het is goed om aandacht te geven aan starters, maar vergeet de andere doelgroepen daarbij niet. Juist dat maakt een plaats aantrekkelijk. Denk dan ook eens aan welstandsvrij bouwen, wonen in het bos of extra grote kavels.�
Provincie:
Tag(s):