maandag, 28. april 2008 - 11:46

VWA controleert extra tijdens koninginnedag

Groningen

Tijdens koninginnedag en op bevrijdingsfestivals controleert de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op de naleving van de Warenwet, de Drank- en Horecawet en de Tabakswet. De controleurs letten met name op de temperatuur en de hygiëne van voedsel dat wordt verkocht en op de verstrekking van alcohol en tabak aan jongeren.

De festiviteiten rond Koninginnedag vormen de start van het evenementenseizoen. De VWA controleert in 2008 intensief tijdens evenementen. Niet alleen op de naleving van de Warenwet, maar ook op de Drank- en horecawet en de Tabakswet.

In 2007 heeft de VWA ruim zeshonderd leeftijdsgrenzencontroles uitgevoerd tijdens evenementen. Daar waar jongeren alcohol probeerden te kopen, werd in 38% van de gevallen een overtreding geconstateerd. Er werd alcohol verkocht aan te jeugdig publiek zonder dat de leeftijd werd gecontroleerd. Er zijn zestig boeterapporten uitgedeeld.
Provincie:
Tag(s):