vrijdag, 22. augustus 2008 - 16:48

VWA controleert leeftijdsgrenzen alcohol voortaan ook zichtbaar

Groningen

Ondernemers overtreden nog steeds te vaak de leeftijdsgrenzenregels voor de verkoop van alcohol. Naast de gebruikelijke onopvallende controles kiest de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) daarom ook voor een nieuwe manier van toezichthouden: de zichtbare controle. Tijdens de zichtbare controles dragen de controleurs bedrijfskleding met het VWA logo en de vermelding ‘Inspectie’.

De VWA kiest voor opvallende controles omdat er een grote preventieve werking uitgaat van zichtbare inspecties. Door zichtbaar te controleren geeft de VWA een duidelijk signaal af richting ondernemers. Bij het handhaven van de wet gaat het immers om de naleving ervan en niet om het opleggen van zoveel mogelijk sancties. De nieuwe werkwijze van zichtbaar controleren wordt gefaseerd ingevoerd. De VWA blijft uiteraard ook onopvallend controleren op leeftijdsgrenzen bij de verstrekking van alcohol aan jongeren.

Tot nu toe zijn in 2008 ruim 3000 leeftijdsgrenzeninspecties uitgevoerd. Het merendeel betrof de zogenaamde observatie-inspecties waarbij de controleur onopvallend controleert. Bij 45% van de bedrijven, waar jongeren daadwerkelijk alcohol probeerden te kopen, werden de regels overtreden. In deze gevallen is een maatregel (schriftelijke waarschuwing of boeterapport) genomen omdat er alcoholhoudende drank werd verstrekt zonder dat de leeftijd van de jongeren werd vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):