dinsdag, 30. december 2008 - 17:39

VWA deelt 25 boetes uit in Limburg

Maastricht/Roermond

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft tijdens de eerste zes maanden van het rookverbod in de horeca 13.200 bedrijven gecontroleerd. Vanaf 1 oktober gebeurde dat gericht, waarbij met name horecagelegenheden werden bezocht waarvan het vermoeden bestond dat ze de regels bewust overtraden. In totaal namen de controleurs 2.500 maatregelen. Tweeduizend eigenaren ontvingen een boete of proces-verbaal.

Ook de afgelopen week vonden grote gerichte acties plaats in Amsterdam, Maastricht en Groningen. In Maastricht kregen 22 van de 51 bezochte horecagelegenheden een boete. Ook in Roermond werden een aantal horecagelegenheden door de VWA bezocht. Daar werden drie boetes uitgedeeld.
Provincie:
Tag(s):