woensdag, 20. augustus 2008 - 10:32

Waals teleurgesteld in Venrayse horeca

Venray

Burgemeester Jos Waals van Venray is teleurgesteld in de Venrayse horeca, toen bleek dat bijna de helft van de horecazaken tijdens een aangekondigde controle in eertse instantie niet aan de brandveiligheidseisen voldeed.

De controle werd enkele dagen voor de Venrayse kermis aangekondigd. Van de 26 bedrijven was de brandveiligheid bij 12 zaken niet in orde. Na een hercontrole was dit aantal gezakt naar 1 horecagelegenheid. De Venrayse burgemeester heeft de Koninklijke Horeca Nederland hierover geïnformeerd.

De gemeente Venray besloot tot de controle over te gaan vanwege de tekortkomingen die bij een groot gedeelte van de bedrijven werden geconstateerd tijdens controles met carnaval en de Europese kampioenschappen voetbal. Vanwege deze magere resultaten zal voorafgaand aan de kerstdagen 2008 en de carnaval 2009 wederom intensief gecontroleerd gaan worden op brandveiligheid. Indien niet voldaan wordt aan de eisen zullen adequate maatregelen genomen worden. Dit betekent in het uiterste geval sluiting van het bedrijf, zo laat de gemeente weten.
Provincie:
Tag(s):