woensdag, 11. juni 2008 - 15:06

Waar blijft lucht-verkeersleiding Lelystad Airport?

Lelystad

Wie vergoedt de economische verliezen als gevolg van het ontbreken van luchtverkeersleiding op Lelystad Airport? Wie neemt verantwoordelijkheid voor het verlies aan investeringen in de regio omdat er nog steeds niet gevlogen kan worden? Wie geeft zekerheid aan bewoners en ondernemers over de toekomst van de Lelystadse luchthaven en dus groei van de werkgelegenheid?, zo vraagt het bedrijfsleven in Lelystad zich af.

Op 11 juni bezoekt de Minister van Verkeer en Waterstaat Lelystad voor een overleg over de uitbreidingsprocedure. Dé partijen die het antwoord op deze vragen kunnen geven zitten dan bij elkaar: de verantwoordelijke Minister én de Convenantpartners Lelystad Airport (gemeente Lelystad, Provincie Flevoland, Lelystad Airport en Schiphol).

Dit overleg is dus een unieke gelegenheid voor Minister en Convenantpartners om eindelijk hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Te beginnen met de gezamenlijke financiering en invoering van luchtverkeersleiding, nog voordat de uitbreiding in 2010 is gerealiseerd.

Het bedrijfsleven begrijpt dat tot het volledig operationeel zijn van de luchthaven na de uitbreiding de kosten voor de baat uitgaan. Dat is normaal in het bedrijfsleven.

Maar het uitstellen van die kosten weegt op de langere termijn niet op tegen het verlies aan bedrijfeconomische, maatschappelijke en sociale winst voor Lelystad, Flevoland en Nederland.

Een datum voor luchtverkeersleidingen is hét signaal om als bedrijfsleven te gaan investeren. Maar dan wel ook met de harde toezegging dat wat er ook gebeurt de continuïteit van vliegen door de Minister wordt gegarandeerd, ten minste binnen de huidige gedoognorm.

Tot slot: het bedrijfsleven eist duidelijkheid. Ook NEE is duidelijk, maar dan stoppen we met investeren. Want zoals ze er nu mee omgaan, kunnen we toch niet anders concluderen dan dat van uitstel afstel komt!?
Provincie:
Tag(s):