donderdag, 24. januari 2008 - 9:05

Waar is hoogbouw mogelijk in Hoogeveen?

Hoogeveen

Waar zijn hoge gebouwen gewenst in Hoogeveen, waar is hoogbouw mogelijk en waar uitgesloten? Het antwoord erop gaat de gemeente vastleggen in een notitie hoogbouw. Het stuk zal gemaakt worden in overleg met bewoners en belanghebbenden. De gemeenteraad stelt vooraf de kaders voor dit overleg vast.

In november 2006 kwam het idee van een woontoren aan de westkant van Hoogeveen (Zuidwoldigerweg) naar voren. Het college van B&W stond positief tegenover het plan en wilde een procedure starten voor een nieuw bestemmingsplan. Mensen in de buurt tekenden massaal protest aan. De gemeenteraad sprak in januari 2007 uit dat de gemeente geen procedure start. Wel is een afspraak met het college gemaakt over een notitie hoogbouw.

Wethouder Wietze van der Zwaag: “In de te maken notitie moeten de algemene kaders staan. Die stellen we samen op na een fundamentele discussie, zodat de gemeente bij initiatieven voor hoogbouw een duidelijke afweging kan maken. Het kan zelfs zo zijn dat we concluderen dat er geen hoge gebouwen in Hoogeveen bij moeten komen.�

Eerst stelt de gemeenteraad de kaders vast voor het overleg met bewoners en belanghebbenden. Het overleg gaat dit voorjaar plaatsvinden via een klankbordgroep en bijeenkomsten. Op basis daarvan wordt een kaart van Hoogeveen gemaakt met mogelijke en onmogelijke locaties. De raad bespreekt vervolgens deze kaart. Daarna volgt een inspraakperiode en uiteindelijk een besluit door de raad.
Provincie:
Tag(s):