vrijdag, 11. januari 2008 - 15:49

Waardering van bewoners voor openbaar groen stijgt

Dordrecht

Dordrecht, een stad om mooi te houden ! Dat is het motto van de Gemeente waarmee zij zich inzet voor een leefbare buurt. Samen met bewoners. ‘Samen de buurt mooier maken’ is een uitvloeisel van de stadsgesprekken die wethouder F.J. van den Oever in 2006 voerde met Dordtenaren over de openbare ruimte in Dordrecht.

De tevredenheid van de Dordtenaren voor het openbaar groen is de afgelopen vier jaar gestegen van een 6,3 naar een 6.6. Voor het groen in de eigen buurt geven de Dordtenaren een 6,7. Deze cijfers zijn te vinden in het tweede klanttevredenheids-onderzoek, dat het onderzoeksbureau SGB begin dit jaar heeft gehouden.

Het eerste onderzoek werd gehouden in 2003. Verantwoordelijk wethouder Van den Oever is blij met dit bewonersoordeel. "We krijgen weliswaar kritiek, maar dit onderzoek geeft toch duidelijk aan dat de inwoners een verbetering waarnemen. Wij zullen daarom de ingezette lijn doortzetten."

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van de resultaten van het onderzoek. Uit het onderzoek "Leefbaarheid en Veiligheid 2007" bleek ook al dat de tevredenheid over het groen in de stad licht is gestegen.

De ambitie van het college is ‘de tevredenheid van bewoners gelijkhouden’. Met het rapport van 2003 in handen heeft de sector Stadsbeheer destijds bekeken welke maatregelen nog noodzakelijk waren om deze ambitie waar te maken. Uit de hogere waardering in 2007 blijkt dat die maatregelen succesvol zijn. Na 2003 zijn maatregelen genomen voor bijvoorbeeld kleur in het groen, de verzorgheid, het snoeien van de beplanting en onkruidbestrijding in beplanting en op de straat. Ook het ingezette beleid bij onkruid op verharding werpt zijn vruchten af, al blijft de ontevredenheid met 28% op stadsniveau vrij hoog.

De gemeente gaat het beleid in zijn algemeenheid continueren en verder verbeteren op bepaalde gebieden, zoals meer maatwerk bieden in de wijken waar de ontevredenheid het grootst is.

De bewoners letten bij beoordeling van het groen vooral op het groen in de eigen buurt, gevolgd door het groen in omliggende straten en het groen in de eigen straat. Dit jaar is voor het eerst gemeten of bewoners ook concreet mee willen werken aan het onderhoud van de openbare ruimte. Bewoners kunnen via de website en via de Wijklijn aanvragen doen voor ‘Samen de buurt mooier maken’. Ook grotere buurtinitiatieven zoals van het Aletta Jacobserf zijn van harte welkom. Zo heeft de gemeente in de herfst graag aan de vele verzoeken om bladkorven te plaatsen voldaan.
Provincie:
Tag(s):