donderdag, 2. oktober 2008 - 1:46

Waardering voor veteranen

Goes

Op 1 oktober werd in het Stadskantoor de fototentoonstelling ‘Veteranen, ingezet in dienst van de vrede’ geopend door burgemeester drs. D.J. van der Zaag.Voor de opening van deze tentoonstelling heeft het College van Burgemeesters en Wethouders veteranen uit de gemeente Goes uitgenodigd.

Zij wilde door het organiseren van deze bijeenkomst haar waardering en erkenning uitdragen voor alle veteranen uit de gemeente Goes.

De tentoonstelling is in opdracht van het Comité Nederlandse Veteranendag gemaakt door historicus Klaas Kornaat en vormgever Marius van Leeuwen en informeert over het werk en de geschiedenis van veteranen, de achtergronden van missies, zorgaspecten en de Nederlandse Veteranendag. De strijd van militairen in de Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indië, maar ook de inzet in Korea en Nieuw-Guinea komen aan de orde. Bovendien wordt ruim aandacht besteed aan een groot aantal vredesoperaties, meestal in het kader van de Verenigde Naties, waaraan door jonge Nederlanders werd deelgenomen. Acht persoonlijke verhalen van veteranen zijn op beeld te volgen.

De tentoonstelling is in het Stadskantoor te zien tot 31 oktober as.

Meer informatie over de fototentoonstelling 'Veteranen, ingezet in dienst van de vrede' staat op de website Veteranendag.nl.
Provincie:
Tag(s):