donderdag, 3. juli 2008 - 16:31

Waardevolle casco’s, boerderijen en percelen behouden

Groningen

Als het aan burgemeester en wethouders ligt, worden drie groepen monumentale gebouwen en percelen aangewezen tot gemeentelijk monument: 150 bouwhistorisch waardevolle casco’s in de binnenstad, 26 boerderijen in het landelijk gebied en 22 archeologisch waardevolle terreinen. De Monumenten/Welstandscommissie ondersteunt dit voorstel.

De bouwhistorische waardevolle casco’s in de binnenstad zijn voor het grootste deel restanten van middeleeuwse en 17de & 18de eeuwse bebouwing die schuil gaat achter voorgevels van recentere datum. Mooie voorbeelden zijn A Kerkhof 37 met een groot middeleeuws voorhuis (15de eeuws) en achterhuis (16de eeuws), Folkingestraat 23 met zeldzaam veel interieuronderdelen uit de 17de eeuw, Donkersgang 5, een pakhuis uit de 18de eeuw met een gaaf bewaarde constructie & hijsinstallatie en Gelkingestraat 14/16 met een kapconstructie uit 1408. Dankzij het aanwijsbesluit wordt sloop voorkomen.

De afgelopen jaren is meer dan een kwart van het historisch boerderijenbestand in de provincie Groningen verdwenen. In de gemeente worden jaarlijks zo’n 4 à 5 boerderijen gesloopt. Het aanwijsbesluit kan sloop niet voorkomen, maar wel zorgen dat de meest waardevolle boerderijen bewaard blijven. De oudste boerderijen herbergen delen uit de 16de eeuw en enkelen hebben nog de complete draagstructuur uit het begin van de 17de eeuw. Friesestraatweg 422 en Hoogeweg 13 zijn mooie voorbeelden.
De archeologische waardevolle terreinen zijn met name wierden van rond het begin van de jaartelling & de Middeleeuwen en een aantal historische boerderijplaatsen. Stadsontwikkeling en ruilverkaveling verstoren de archeologische sporen. Door het aanwijsbesluit worden sommige percelen ongemoeid gelaten.

Mede door de groei van het aantal gemeentelijke monumenten wil het college van B&W een actualisering van de subsidieregeling Beter Verbeteren. Te denken valt aan een financieringsregeling met lage rente voor groot onderhoud, vergelijkbaar met de regeling die voor rijksmonumenten bestaat. Dit najaar wordt een voorstel voor deze regeling verwacht.
Provincie:
Tag(s):