donderdag, 14. februari 2008 - 20:30

'Wanprestatie gemeente levert klagers cadeaubon op'

Werkendam

Kapotte lantaarnpalen, losliggende stoeptegels,... Inwoners van de gemeente kunnen terecht bij het 'meldpunt beheer en onderhoud' om dat soort problemen in de openbare ruimte te melden. De gemeente heeft vervolgens één week de tijd om het probleem op te lossen. Mocht dat om één of andere reden niet lukken, dan krijgt de melder binnen die termijn een telefoontje of op een andere manier een reactie. Maar als de gemeente per ongeluk níks van zich laat horen, dan krijgt de melder met ingang van maart een cadeaubon van 25 euro.

Per jaar komen via de meldtelefoon (0183 - 50 73 38) zo'n 3.500 meldingen binnen. Deze worden in principe binnen een week afgehandeld. Wanneer het niet lukt om het probleem binnen een week op te lossen, krijgt de melder een telefoontje, of bijvoorbeeld een kaart in de brievenbus.

Helaas komt het soms voor dat de melder niks meer hoort, wanneer een melding langer dan een week in beslag neemt. In zo'n geval komt de gemeente haar belofte dus niet na. Vanaf maart 2008 krijgt de melder die onterecht niet wordt geïnformeerd, een cadeaubon van 25 euro.
Provincie:
Tag(s):