maandag, 25. augustus 2008 - 14:01

Wasbeer geen acute bedreiging

Den Haag

Wasberen vormen in de huidige aantallen geen risico voor de biodiversiteit, landbouw of volksgezondheid in Nederland. Dat blijkt maandag 25 augustus uit een quick-scan die Alterra deze zomer in opdracht van het ministerie van LNV heeft gemaakt.

LNV wilde inzicht in de mogelijke impact van de wasbeer in Nederland op biodiversiteit en volksgezondheid. Het ministerie van LNV neemt het advies mee bij beleidsontwikkeling en blijft, samen met het ministerie van VWS, de ontwikkeling van de populatie volgen.

Hoofdconclusie van de quick-scan is dat het aantal wasberen in Nederland op dit moment nog erg klein is (tiental dieren) en dat er geen aanwijzingen zijn dat de populatie wasberen snel groeit. Het lijkt er op, dat de waargenomen wasberen in Nederland voor een (groot) deel afkomstig zijn uit gevangenschap.

Alterra verwacht de komende tien tot twintig jaar geen gevestigde populatie wasberen in Nederland. Wel zijn er veel geschikte leefgebieden voor de wasbeer in Nederland. Zonder extra maatregelen zou de wasbeer over circa vijftien jaar vaker in Nederland kunnen voorkomen.

Maatregelen kunnen de snelheid van introductie vertragen. Zo kan bijvoorbeeld het tiental dieren dat momenteel in de vrije natuur loopt gevangen worden door inzet van kastvallen met lokvoer. Dit is voor de wasbeer de meest effectieve methode voor populatiebeheer.

De Flora- en faunawet biedt de provincies hier de mogelijkheid voor. Daarnaast is het van belang om ontsnappingen uit gevangenschap te voorkomen. LNV neemt daarom deze adviezen mee bij het vaststellen van het beleid rondom gezelschapsdieren.
Provincie:
Tag(s):