zaterdag, 19. juli 2008 - 13:35

Water Noordzeekanaal verontreinigd

Schiphol

In het Noordzeekanaal mag de komende drie dagen niet worden gezwommen of gevist vanwege verontreinigd water. Het water is ernstig vervuild door een blusmiddel dat uit een sprinklerinstallatie van Schiphol komt.

Het vervuilde water stroomt via het Gemaal Halfweg het Amsterdam kanaal in. Het openbaar ministerie het OM stelt een onderzoek in.

Rijkswaterstaat verwacht niet dat de schadelijke stof effect zal hebben op de waterorganismen. Zaterdag is men in de sloten rond de luchthaven druk bezig extra pompen in te zetten om het vervuilde water snel af te voeren. Ook zijn damwanden aangelegd.
Provincie:
Tag(s):